Mikroklimat

 

Problem : Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez:

    • gorące powierzchnie i przedmioty
    • gorący tłuszcz i parę

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • gorącymi powierzchniami i przedmiotami
  • gorącymi tłuszczami i parami?
Zachowanie ostrożności przy otwieraniu drzwi wsadowych pieca.

Stosowanie haków przy wytaczaniu trzonów pieców wyciągowych.

Przenoszenie gorących tłuszczy w naczyniach z solidnymi uchwytami nie przewodzącymi ciepła.

Wytwarzanie pary do szwilowania w sposób przewidziany instrukcją obsługi pieca.

Używanie rękawic i odzieży roboczej chroniących przed poparzeniem.

 

 

Problem : Występowanie podwyższonej temperatury, nieodpowiedniej wilgotności powietrza i przeciągów w pomieszczeniach pracy

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są podejmowane działania ograniczające niekorzystny wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników:
  • nadmiernego przegrzewania się pomieszczeń pracy (zwłaszcza latem)
  • nieodpowiedniej wilgotności pomieszczeń
  • przeciągów?
Stosowanie żaluzji w oknach od strony nasłonecznionej.

Rozważenie wymiany szyb w oknach na atermiczne (nie przepuszczające promieniowania słonecznego).

Przewietrzanie nadmiernie nagrzewających się pomieszczeń pracy (bez wywoływania przeciągów).

Zapewnienie napojów chłodzących w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników.
Czy istniejąca wentylacja grawitacyjna zapewnia wystarczające przewietrzanie pomieszczeń pracy?
Zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewnowywiewnej w pomieszczeniach: przygotowania i przerobu ciasta, składowania pieczywa.

Wykonanie kanałów wentylacyjnych dolnych w komorach fermentacyjnych.

Info: 2, 22, 42, 45, 57