Terminy i formy dozoru technicznego urządzeń transportu bliskiego

Formy dozoru technicznego UTB oraz terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych.

wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 nr 193, poz.1890)

 

Lp.
Urządzenie transportu bliskiego
Forma dozoru technicznego
Termin i rodzaj badania
okresowe
doraźne kontrolne
1.
2.
3.
4.
5.
1
UTB wykonane w całości lub częściowo w wersji przeciwwybuchowej
pełny
co jeden rok
-
2
Wciągniki i wciągarki z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg
uproszczony
-
-
3
o udźwigu powyżej 2.000 kg
ograniczony
-
co 3 lata
4
Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia
ograniczony
-
co 2 lata
5
Wciągniki i wciągarki z napędem elektrycznym jednofazowym do 1.000 kg
uproszczony
-
-
6
Wciągniki i wciągarki z napędem mechanicznym specjalistyczne
pełny
co jeden rok
-
7
Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym
ograniczony
-
co 2 lata
8
Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny
pełny
co 2 lata
-
9
Suwnice specjalnego przeznaczenia
pełny
co jeden rok
-
10
Żurawie z napędem ręcznym o udźwigu do 2.000 kg
uproszczony
-
-
11
o udźwigu powyżej 2.000 kg
ograniczony
-
co 3 lata
12
Żurawie samojezdne; żurawie wieżowe; szybkomontujące żurawie przewozne, żurawie szynowe, żurawie przenośne o udźwigu powyżej 3.200 kg
pełny
co jeden rok
-
13
Żurawie przenośne pozostale; żurawie przewozne inne niż szybkomontujace i żurawie stacjonarne
ograniczony
-
co 2 lata
14
Układnice magazynowe
pełny
co jeden rok
-
15
Wyciągi towarowe
ograniczony
-
co 2 lata
16
Podesty ruchome przejezdne
pełny
co jeden rok
-
17
Podesty ruchome wiszące
pełny
co jeden rok
-
18
Podesty ruchome masztowe
pełny
co jeden rok
-
19
Podesty ruchome stacjonarne
ograniczony
-
co 2 lata
20
Podesty ruchome załadowcze
ograniczony
-
co 2 lata
21
Urządzenia dla osób niepełnosprawnych
pełny
co 2 lata
-
22
Schody i chodniki ruchome
pełny
co jeden rok
-
23
Przenośniki okrężne kabinowe
pełny
co jeden rok
-
24
Dźwigi osobowe, w tym dźwigi przeznaczone do zapewnienia dostępu do maszyn
pełny
co jeden rok
-
25
Dźwigi towarowe male i towarowe bez prawa wstępu osób do kabiny
pełny
co 3 lata
-
26
Dźwigi budowlane towarowo-osobowe
pełny
co jeden rok
-
27
Dźwigi budowlane towarowe
ograniczony
-
co 2 lata
28
Dźwignice linotorowe
pelny
co jeden rok
-
29
Urządzenia sluzace do przemieszczania kontenerów przy pracach przeladunkowych
pelny
co jeden rok
-
30
Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem
pelny
co jeden rok
-
31
Dźwigniki, według § 1 pkt 13 rozporządzenia, inne niż w lp. 30 stałe i przewoźne
ograniczony
-
co 2 lata
32
przenośne o udźwigu powyżej 2 ton
ograniczony
-
co 3 lata
33
przenośne o udźwigu do 2 ton
uproszczony
-
-
34
Wózki jezdniowe z wysięgnikiem
pełny
co jeden rok
-
35
Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
pełny
co jeden rok
-
36
Pozostale wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia podestowe lub z siedziskiem dla obsługującego
pełny
co jeden rok
-
37
prowadzone i zdalnie sterowane
ograniczony
-
co dwa lata