Sprzęt do serwisu kół


W serwisie kół, oprócz wymienionego wcześniej wyposażenia hydraulicznego i pneumatycznego, stosowane są również urządzenia do demontażu i montażu opon, urządzenia do mycia kół samochodowych, wyważarki do kół oraz urządzenia do prostowania felg.

Związane z tym sprzętem zagrożenia i zasady postępowania możemy odnieść do ogólnych zasad bezpieczeństwa pracy przy obsłudze maszyn z wirującymi elementami, napędzanych hydraulicznie lub pneumatycznie, przedstawionych przy omawianiu prac związanych z serwisem kół