Profilaktyka medyczna
 
Problem : Profilaktyka medyczna
 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników?
Kierowanie kandydatów do pracy na wstępne badania lekarskie.

Poddawanie pracowników profilaktycznym, okresowym badaniom lekarskim w terminach ustalonych przez uprawnionego lekarza specjalistę medycyny pracy.
 
Problem : Absencja, choroby zawodowe
 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy obserwuje się zwiększenie absencji chorobowej?
Udział lekarza w kontroli warunków pracy.

Info: 4, 36