Oświetlenie

 

Problem : Niedostateczne natężenie oświetlenia

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy poziomy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy i na placu manewrowym są wystarczające do rozróżniania szczegółów pracy wzrokowej oraz łatwego i wygodnego wykonywania czynności?
Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia oświetlenia oraz określanie jego równomierności.

Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do rodzaju wykonywanej czynności.
Czy napisy informacyjne są dobrze widoczne?
Okresowe i systematyczne czyszczenie opraw oświetleniowych, źródeł światła i szyb w otworach okiennych.

Wymienianie na bieżąco uszkodzonych źródeł światła.

Stosowanie przenośnych i/lub miejscowych opraw oświetleniowych.

Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych z uwzględnieniem ochrony przed olśnieniem.
 
Problem : Sprawne działanie instalacji oświetlenia bezpieczeństwa oraz sygnalizacji świetlnej ostrzegawczej
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy jest zainstalowana i sprawnie działa instalacja oświetlenia bezpieczeństwa (zwłaszcza w korytarzach ewakuacyjnych) oraz sygnalizacja świetlna ostrzegawcza?
Zainstalowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej:
  • instalacji oświetlenia bezpieczeństwa
  • świetlnej sygnalizacji ostrzegawczej.

Info: 1-4, 16, 23, 49