Posiłki i napoje profilaktyczne

 

  • Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych (art. 232 k.p.)

  • Rodzaje tych posiłków i napojów, wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania  określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, (Dz. U. nr 60, poz. 279) ze zm. (Dz.U. 2019 poz. 1160)

Przykładowe prace wymagające zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych to m. in.:
- stałe, ręczne prace transportowe za i wyładunkowe
- ręczne wykonywanie wykopów
- praca drwala
- prace wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów
  technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub
  wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C