Tokarki

Tokarki do drewna przeznaczone są do wykonywania zarówno z drewna litego jak i materiałów drewnopodobnych (tworzyw sztucznych, kości itp.) przedmiotów o różnym kształcie brył obrotowych, tj. takich, których przekrój prostopadły do osi obrotu bryły ma zawsze kształt kołowy.

W tokarkach do drewna, poza powszechnie obowiązującymi osłonami przekładni napędowych, stosuje się specjalne uchylne osłony ekranowe osłaniające obrabiany przedmiot. Osłony te powinny być wykonane z przeźroczystego tworzywa, aby nie utrudniały obserwacji procesu toczenia. Długość osłony powinna być większa od długości toczonego przedmiotu lub osłona powinna się przesuwać wraz z suportem narzędziowym. Tokarki przystosowane do mocowania na wrzecionie uchwytów szczękowych i tarcz zabierakowych należy wyposażać w łukowe osłony zakrywające część obwodu uchwytów od strony obsługi.
Oba te typy osłon powinny być zblokowane z napędem tokarki, aby uniemożliwić niespodziewane, przypadkowe uruchomienie maszyny przy otwartej osłonie.
Tokarki powinny być również wyposażone w hamulce umożliwiające szybkie zatrzymywanie wrzeciona.

Dla zachowania bezpieczeństwa pracy przy toczeniu należy obowiązkowo stosować wszystkie osłony, które chronią obsługującego przed skutkami wyrwania obrabianego przedmiotu z uchwytu podczas toczenia oraz przed zaprószeniem oczu, a także zmniejszają zagrożenie zaczepienia i pociągnięcia ubrania lub ciała operatora przez obracający się przedmiot lub uchwyt. Z tego względu, wszystkie wystające na zewnątrz elementy wirujących części, np. łby śrub itp., powinny być schowane. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów dotyczących spięcia rękawów i włosów oraz zdjęcia bandaży i ozdób z rąk.

Przy toczeniu elementów klejonych należy szczególnie uważać na możliwość występowania odprysków. Przed zamocowaniem elementu przeznaczonego do toczenia konieczne jest doprowadzenie go do takiego kształtu (np. przez ostruganie), aby nie miał on zbyt wystających krawędzi, które podczas wirowania mogłyby spowodować wytrącenie noża i okaleczenie tokarza lub osoby przebywającej w pobliżu. Aby nie narazić się na wyrwanie elementu lub noża podczas obróbki należy toczyć jednorazowo cienkie warstwy drewna. Nie wolno także toczyć drewna popękanego. Z tego względu tokarz powinien używać okularów ochronnych.

Szczególną uwagę należy również zwrócić, po wykonaniu regulacji lub innej czynności z użyciem klucza lub innego narzędzia obsługowego, aby nie pozostało ono w maszynie, gdyż w wyniku wypadków spowodowanych uderzeniem wyrzuconym przez maszynę narzędziem pozostawionym przez nieuwagę operatora, dochodzi często do ciężkich i śmiertelnych obrażeń.

Sposób zamocowania tocznego elementu zapewniać musi pewne jego uchwycenie wykluczające wyrwanie z urządzeń zaciskających. Mocowanie przy użyciu kłów i koron zaciskowych nie może powodować rozłupywania czół przedmiotu toczonego. Podpórka noża powinna być ustawiona bezpośrednio przy toczonej powierzchni. Noże tokarskie do toczenia ręcznego  muszą  być oprawione w drewniane lub plastykowe trzonki, aby nie raniły dłoni podczas obsługi.