Wiertarko-frezarki górnowrzecionowe

 

Frezarka pionowa górnowrzecionowa jest popularną obrabiarką, często stosowaną w stolarniach. Ma ona pionowe wrzeciono podnoszone i opuszczane za pomocą mechanizmu sterowanego zazwyczaj pedałem. W uchwycie wrzeciona mocowane są frezy. Zazwyczaj stosowane są frezy trzpieniowe.

Frezarka pionowa górnowrzecionowa przeznaczona jest do odwzorowywania płaskiego oraz do frezowania wpustów, wykonywania rowków, otworów, gniazd i wgłębień w elementach drewnianych oraz z tworzyw sztucznych, obróbki profilowej pod kątem, zewnętrznych i wewnętrznych wpustów oraz wczepów. Frezy o małej średnicy pozwalają na wykonywanie frezowań o małym promieniu i skomplikowanych kształtach.
Frezarki te charakteryzują się dużymi prędkościami obrotowymi wrzeciona.

Głównym urządzeniem ochronnym frezarki górnowrzecionowej jest pierścieniowa osłona narzędzia, która przymocowana jest do suportu zespołu roboczego.
Powinna ona umożliwiać wymianę narzędzia bez demontażu. W czasie zagłębiania się freza w drewno powinna się opierać na górnej powierzchni materiału, a przy podnoszeniu się suportu samoczynnie opadać, osłaniając całkowicie narzędzie z góry i boku.
Ze względu na obserwację obróbki w nowych frezarkach stosowane są często przeźroczyste osłony wyposażone w króciec odciągowy.
Suport wrzeciona powinien powracać samoczynnie do górnego położenia (spoczynkowego)

Zasady bezpiecznej pracy z użyciem frezarko-wiertarek górnowrzecionowych:

  • Aby zmniejszyć stopień zagrożenia należy bezwzględnie stosować sprawnie działającą osłonę narzędzia, która zapobiega bezpośredniemu zetknięciu ręki robotnika z narzędziem oraz skutkom związanym z odpryskami wiórów.
  • W ostatniej fazie obróbki do popychania elementu w okolicy freza należy stosować przesuwadło.
  • Do obróbki elementów prostoliniowych należy używać prowadnicy
  • Przy obróbce elementów krzywoliniowych należy zawsze stosować wzorniki i trzpień prowadzący (kołek).
  • Należy pewnie zamocować materiał we wzorniku, aby w czasie obróbki nie został on wyrwany
  • Stosować należy tylko narzędzia nieuszkodzone, ostre i dokładnie wyważone

Na frezarkach górnowrzecionowych dochodzi do wielu poważnych wypadków, gdy palce operatora zetkną się z frezami obracającymi się z bardzo dużą prędkością.

Wymieniane się dwie podstawowe przyczyny wypadków:

  • Przejście obrabianego materiału zbyt daleko (poza ustalone położenie)
  • Usuwanie ręką wiórów ze stołu.

Usuwanie wiórów ze stołu ręką jest bardzo niebezpieczne.
W tym przypadku należy używać instalacji wyciągowej, odkurzacza lub w ostateczności sprężonego powietrza do zdmuchiwania (nie jest to zalecane, ze względu na wtórne zapylenie powietrza wokół maszyny)