Zasady BHP przy obsłudze maszyn

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i narzędzi stosowanych w przetwórstwie drewna