Oświetlenie

 

Problem: Niedostateczne natężenie oświetlenia

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy poziomy natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy są wystarczające do rozróżniania szczegółów pracy wzrokowej oraz łatwego i wygodnego wykonywania czynności?

Dokonywanie okresowych pomiarów natężenia oświetlenia oraz określanie jego równomierności.

Dostosowanie poziomu natężenia oświetlenia do rodzaju wykonywanej czynności.

Czy napisy informacyjne i oznaczenia są dobrze widoczne?

Okresowe i systematyczne czyszczenie opraw oświetleniowych, źródeł światła i szyb w otworach okiennych.

Wymienianie na bieżąco uszkodzonych źródeł światła.

Stosowanie przenośnych i/lub miejscowych opraw oświetleniowych.

 

Problem: Występowanie zjawisk olśnienia  i stroboskopowego

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występuje odczucie niewygody widzenia ze względu na zjawisko stroboskopowe i olśnienia?

Stosowanie odpowiednich opraw oświetleniowych z układami antystroboskopowymi oraz uwzględnieniem ochrony przeciwolśnieniowej.

 

Problem: Zagrożenie wybuchem

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy oprawy oświetleniowe w strefach zakwalifikowanych jako zagrożone wybuchem są wykonane w wersji przeciwwybuchowej?

Stosowanie prawidłowo dobranych opraw oświetleniowych wykonanych w wersji przeciwwybuchowej.

Info: 1, 4, 17, 28, 49