Mikroklimat

 

Problem: Występowanie niskich temperatur oraz zwiększonej wilgotności w pomieszczeniach pracy

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy przeprowadzono pomiary mikroklimatu w środowisku pracy?

Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w środowisku pracy.

Czy wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN)?

Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.

 

Problem: Występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych przy pracach na otwartej przestrzeni

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy podjęto działania eliminujące bądź ograniczające zagrożenia?

Podjęcie działań redukujących lub ograniczających niekorzystne warunki mikroklimatu, np. założenie instalacji grzewczej, zadaszenie stanowisk pracy, wyeliminowanie przeciągów.

Stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.

Zapewnienie napojów gorących i posiłków wg zapotrzebowania pracowników.

Wstrzymanie wykonywania prac na zewnątrz pomieszczeń przy silnym wietrze, mrozie poniżej -10 °C, śnieżycy i obfitych opadach deszczu.

Czy są stosowane odpowiednie środki ochrony indywidualnej?

Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej.

Info: 1-4, 14, 17, 24-26, 28