Mikroklimat

 

Problem : Występowanie opadów atmosferycznych, niskiej lub podwyższonej temperatury przy pracach na otwartej przestrzeni

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy podczas wykonywania prac na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych pracownicy są narażeni na przemoczenie, zmarznięcie lub przegrzanie Przy występowaniu wysokiej temperatury zapewnienie:
• przerw na odpoczynek podczas wykonywania ciężkich prac
• napojów chłodzących stosownie do potrzeb pracowników.
Przy występowaniu niskiej temperatury zapewnienie:
• odpoczynku w ogrzewanym pomieszczeniu
• gorących napojów
• ciepłej odzieży zimowej (obuwia, rękawic, odzieży ochronnej).
Przy występowaniu opadów atmosferycznych zapewnienie:
• odzieży ochronnej (przeciwdeszczowej)
• możliwości wysuszenia ubrań (dostępu do suszarni odzieży)
• zadaszenia stanowiska pracy na placu budowy.