Obowiązki związane z dostarczaniem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

1.6. Obowiązki związane z dostarczaniem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

 

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy zostały ustalone stanowiska, na których pracodawca ma obowiązek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz rodzaje tych środków ? [1]

 

 

 

2

czy zostały ustalone stanowiska pracy, na których pracownicy powinni być wyposażeni w odzież i obuwie robocze, rodzaj odzieży i obuwia oraz czasokres ich używania? [1]

 

 

 

3

czy ustalone zostały stanowiska pracy, na których pracownicy mogą używać własnej odzieży i obuwia? [1]

 

 

 

4

czy ustalono stanowiska, na których pracownicy mogą sami prać przydzieloną odzież roboczą?  [1]

 

 

 

5

czy ustalono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? [1]