Obowiązek wydawania posiłków i napojów profilaktycznych

1.7.  Obowiązek wydawania posiłków i napojów profilaktycznych

 

  Obowiązek zapewnienia pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych spoczywa na pracodawcy, którego pracownicy wykonują parce szczególnie uciążliwe. Wykaz tych prac oraz zasady wydawania posiłków i napojów profilaktycznych określone zostały w rozporządzeniu w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów [14].

Posiłki regeneracyjne ma obowiązek zapewnić pracodawca pracownikom zatrudnionym przy obróbce drewna i produkcji mebli, którzy wykonują prace:

 

  • związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 Kcal (8374 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 Kcal (4605 kJ) u kobiet,
  • związane z wysiłkiem fizycznym powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu 1500 Kcal dla mężczyzn i 1000 Kcal dla kobiet, jeżeli praca wykonywana jest na otwartej przestrzeni w okresie zimowym liczonym od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

 

   Pracodawca zapewnia również napoje w ilościach zaspokajających potrzeby pracowników odpowiednio zimne lub gorące, w zależności od warunków pracy. Stanowiska pracy , na których pracownicy powinni otrzymywać posiłki i napoje, zasady ich wydawania oraz warunki uzasadniające ich wydawanie ustala pracodawca po uzyskaniu opinii przedstawiciela pracowników. (W dużych zakładach, w których działają związki zawodowe wykazy pracodawca uzgadnia z działającymi w zakładzie związkami). Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków może zapewnić korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub przyrządzanie posiłków we własnym zakresie z otrzymanych od pracodawcy produktów.

 

   Posiłki i napoje wydawane są jedynie w dniach, w których wykonują oni parce w warunkach uzasadniających ich wydanie. Pracodawca powinien zapewnić zachowanie odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych przygotowania oraz spożywania posiłków.

 

   Bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, jeżeli, ze względu na warunki atmosferyczne, temperatura na stanowisku pracy wynosi powyżej 28o C pracodawca musi zapewnić pracownikom na swój koszt napoje.