Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania i ocena dozymetryczna narażenia na hałas osób stosujących ochronniki słuchu.

Kierownik projektu: mgr inż. Emil Kozłowski

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zbadanie, czy w warunkach rzeczywistych pracownicy stosujący prawidłowo dobrane nauszniki przeciwhałasowe mają wystarczającą ochronę przed skutkami oddziaływania hałasu.Opracowano nową obiektywną metodę badań narażenia na hałas stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Opracowano i wykonano przyrząd do pomiarów hałasu ww. metodą w warunkach rzeczywistych, na bazie analizatora dźwięku SVAN 948 oraz czterokanałowego miniaturowego systemu mikrofonowego. Na podstawie tej metody opracowano procedurę badań dozymetrycznych narażenia na hałas osób stosujących nauszniki przeciwhałasowe. Została ona zweryfikowana w 6 zakładach przemysłowych na 65 stanowiskach pracy.Analiza uzyskanych wyników prowadzi do wniosku, że głównymi przyczynami braku skutecznej ochrony narządu słuchu pracowników było nieprawidłowe noszenie nauszników, niedostosowanie konstrukcji nauszników do budowy głowy oraz stosowanie nauszników zużytych, które utraciły swoje właściwości ochronne w wyniku procesów starzenia się wyrobu.Opracowano także zalecenia dotyczące stosowania ochronników słuchu oraz materiały informacyjne i szkoleniowe, przeznaczone do wykorzystania w trakcie szkoleń dla pracowników służb bhp oraz pracodawców.

Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007