Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

"Ocena właściwości akustycznych ochronników słuchu dla przemysłowych hałasów impulsowych" - Program Wieloletni (b. SPR-1) pn. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy"

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Żera

Streszczenie projektu:

Celem niniejszego zadania badawczego jest podjęcie próby określenia, które parametry ochronników słuchu - istniejące w dostępnych danych katalogowych albo wyznaczone jako parametry nowe - mogą reprezentować własności ochronnika słuchu przy ochronie przed hałasem impulsowym. Ważność tego problemu wynika z faktu, że liczne obserwacje lat wcześniejszych wskazują na to, że hałasy impulsowe lub hałasy impulsowe występujące na tle hałasu ciągłego są szczególnie niebezpiecznym źródłem ubytków słuchu u pracowników. Problem znalezienia sposobu na właściwy dobór ochronników słuchu pod kątem ochrony przed hałasem impulsowym nie został w pełni rozwiązany i szereg ośrodków badawczych interesuje się tym zagadnieniemJednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 31.01.1998 – 14.12.2000