Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój działań w obszarze bezpieczeństwa pracy prowadzonych na rzecz MŚP z wykorzystaniem Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

Kierownik projektu: mgr Justyna Basińska

Streszczenie projektu:

Celem zadania był rozwój działań w obszarze bezpieczeństwa pracy prowadzonych na rzecz małych iśrednich przedsiębiorstw (MŚP) z wykorzystaniem Sieci Ekspertów ds. BHP, certfikowanych przez CIOP. W ramach zadania dokonano: - systematycznie zwiekszano liczbę członków Sieci, - ciągle doskonalono kompetencje i podnoszono kwalifikacje czlonków Sieci, - prowadzono ciąłą weryfikacje ich umiejętności, - rozszerzono zakres działań edukacyjno-popularyzacyjnych Ekspertów na rzecz małych i średnich przediębiorstw. Przeprowadzono identyfikację i analizę najważniejszych problemów z obszaru BHP występujących w sektorze MŚP. Zebrane informacje posłużyły jako materiał do przygotowania uzupełniających list kontrolnych do szcunkowej oceny ryzyka zawodowego w narzędziu komputerowym SZOR, a także do opracowania przez ekspertów (wersja wstępna) 23 broszur tematycznych o charakterze poradnikowym pod zazwą "Podstawowe zasady bezpiecznej pracy".Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010