Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Wykorzystanie artystycznych środków przekazu do kształtowania postaw probezpiecznych w środowiskach uczniowskich i pracowniczych

Kierownik projektu: mgr Marta Derlicka

Streszczenie projektu:

Celem zadania było kształtowanie postaw probezpiecznych w środowiskach uczniowskich i pracowniczych, popularyzacja zagadnień bezpieczeństwa pracy w celu wytworzenia społecznej presji na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, z wykorzystaniem artystycznych środków przekazu - plakatu, rysunku, fotografii. Zadanie obejmowalo realizację 3 edycji cyklicznego (corocznego) ogólnopolskiego konjursu na plakat bezpieczeństw apracy, którego celem było uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących we współczesnej formie problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Uczestnikami i odbiorcami realizowanych przedsięwzięć byli uczniowie szkół podstawowych i ich nauczyciele, młodzież szkolna i studenci, a także środowiska pracodawców i pracowników. Działania objęły w sposób bezposredni ponad 18 tys. osób.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010