Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Wykorzystanie artystycznych środków przekazu do kształtowania postaw probezpiecznych w środowiskach uczniowskich i pracowniczych

Kierownik projektu: mgr Marta Derlicka

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w środowiskach pracowniczych i uczniowskich poprzez wykorzystanie artystycznych środków przekazu wspomagających kształtowanie postaw probezpiecznych.

W latach 2011-2013 zrealizowano 3 edycje cyklicznego ogólnopolskiego konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, pn.: „Eksploatacja”, „Aktywni 50+” oraz „Stres XXI wieku”, w wyniku których uzyskano oryginalne projekty plakatów promujących we współczesnej formie problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Zorganizowanych także 6 wystaw plakatów bezpieczeństwa pracy upowszechniających wyniki konkursu. Ponadto zorganizowano (lub współorganizowano) 10 lokalnych konkursów plastycznych dla uczniów szkół podstawowych, poświęconych problematyce bezpieczeństwa i zdrowia, mających na celu wspomaganie w kształtowaniu postaw probezpiecznych w środowiskach szkolnych oraz 12 wystaw pokonkursowych prac plastycznych dzieci. Opracowywano także 24 materiały informacyjne dotyczące realizowanych konkursów i wystaw w postaci drukowanej i elektronicznej, a część z nich umieszczono w serwisach internetowych. Zrealizowanymi działaniami objęto ponad 30 tys. osób (głównie dzieci ze szkół podstawowych). W latach 2011-2013 powstało 9 tys. plakatów bezpieczeństwa pracy, 1,8 tys. pokonkursowych katalogów plakatów, 3 tys. pocztówek z plakatami i 2,4 tys. ulotek informacyjnych plakatach bezpieczeństwa pracy.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013