Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój działań w obszarze bezpieczeństwa pracy na rzecz MŚP z wykorzystaniem Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu był rozwój działań w obszarze bezpieczeństwa pracy na rzecz MŚP z wykorzystaniem Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB (SE).

Sieci Ekspertów działa przy CIOP-PIB od 2004 r. W latach 2011-2013 zorganizowano dla jej członków 9 seminariów szkoleniowych w ramach realizacji programu ustawicznego podnoszenia ich kwalifikacji. W tym czasie członkowie Sieci w ramach jej działalności oraz przy wsparciu Instytutu zorganizowali ponad 90 niekomercyjnych przedsięwzięć na rzecz MŚP: konferencje, seminaria, szkolenia i warsztaty, ale też pikniki i akcje społeczne dla ok. 1,3 tys. przedstawicieli MŚP. Poza tym zorganizowano lub współorganizowano ponad 160 innych przedsięwzięć. Członkowie Sieci, aktualnie 52 osoby działające praktycznie na terenie całego kraju, obsługują i wspierają obecnie niemal 2,7 tys. przedsiębiorstw, które zatrudniają ok 108 tys. osób. W ciągu roku jest wykonywanych przez nich średnio ok. 5,7 tys. zleceń.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013