Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie narzędzi wspomagających wdrażanie w przedsiębiorstwach zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Alfred Brzozowski

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie narzędzi wspomagających wdrażanie w przedsiębiorstwach zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz upowszechnianie zarówno tych narzędzi, jak również idei CSR dla wzrostu wiedzy i świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw w zakresie korzyści wynikających ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście dbałości o poprawę bezpieczeństwa pracy.

Przeprowadzono badanie wiedzy i świadomości przedstawicieli przedsiębiorstw w zakresie korzyści wynikających ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście dbałości o poprawę bezpieczeństwa pracy, na podstawie którego opracowano materiały informacyjne dotyczące prostego wdrażania tych zagadnień do praktyki przedsiębiorstw. Przygotowano 5 rodzajów materiałów informacyjno-promocyjnych i szkoleniowych i 6 rodzajów prezentacji komputerowych, które mogą być wykorzystywane i zamieszczono je w Internecie. Zorganizowano 3 seminaria szkoleniowe i 1 konferencję promującą CSR, w których uczestniczyło łącznie ok. 200 osób. W latach 2012-2013 zebrano i opracowano niemal 100 „dobrych praktyk” CSR stosowanych w ok. 40 przedsiębiorstwach w Polsce oraz utworzono stronę internetową CSR w portalu internetowym CIOP-PIB.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013