Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Analiza potrzeb i opracowanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Kierownik projektu: mgr Marta Derlicka

Streszczenie projektu:

W trakcie realizacji pracy przeprowadzono badania na temat potrzeb informacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw oraz dokonano szczegółowej analizy wyników badań. Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy, opracowano internetowy serwis informacji dla przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, posadowiony na serwerze CIOP-PIB oraz opracowano informator zawierający FAQ, tzn. najczęściej zadawane pytania z dziedziny BHP. Serwis został opracowany z wykorzystaniem oprogramowania informatycznego Systemu Zarządzania Treścią (CMS), stanowiącego obecnie technologiczną podstawę funkcjonowania większości serwisów internetowych Instytutu i został uruchomiony na serwerze CIOP-PIB, co umożliwia szybką i łatwą aktualizację umieszczonych w nim informacji.

Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.04.2004