Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Stworzenie sieci ekspertów działających w obszarze bhp (szczególnie na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw), certyfikowanych przez jednostkę uprawnioną do certyfikacji kompetencji personelu.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Krawczyk

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania stworzono sieć ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, której działalność związana jest z zapewnieniem kompleksowej obsługi małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja rozwiązań technicznych i organizacyjnych służących poprawie warunków pracy. Opracowano program pracy oraz oprzyrządowanie wspomagające realizację działań podejmowanych przez członków sieci.

Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004