Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, działających na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, wspomagających działania na rzecz poprawy warunków pracy

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Krawczyk

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania opracowano długoterminową strategię działania i rozwoju Sieci Ekspertów ds. BHP, opartą na tworzeniu mechanizmów bezpośredniego docierania Ekspertów do przedsiębiorców i wspierania ich w podejmowaniu działań na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska pracy.Opracowano program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji członków Sieci, umożliwiający ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych przez jej członków. W ramach realizacji ww. programu zorganizowano łącznie 10 spotkań seminaryjno-warsztatowych o tematyce dostosowanej do potrzeb członków Sieci Ekspertów oraz MŚP z regionów obsługiwanych przez Sieć.Opracowano materiały wspomagające działalność Sieci w celu tworzenia i rozwoju mechanizmów bezpośredniego docierania ekspertów do przedsiębiorstw i wspierania ich w podejmowaniu działań na rzecz kształtowania bezpiecznego środowiska pracy oraz zachęcania pracodawców do prowadzenia takich działań w sposób systemowy i konsekwentny.Uruchomiono i koordynowano prowadzenie przez czlonków Sieci Ekspertów ds. BHP konsultacji internetowych dla przedstawicieli MŚP, na podstawie zapytań przekierowywanych z adresu oinip@ciop.pl. W ciagu roku czlonkowie Sieci udzielili ww. spsobami łącznie ok. 4000 porad.

Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.11.2007