Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji - Projekty
Streszczenie

Upowszechnianie międzynarodowych zasobów informacyjnych sieci Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy w środowisku użytkowników krajowych.

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel

Streszczenie projektu:

Prace zrealizowane w ramach zadania w latach 2011-2013 obejmowały:
- przegląd zasobów informacyjnych Agencji, obejmujących publikacje Agencji i jej sieci informacyjnej, udostępnianie w witrynie internetowej oraz w wersji drukowanej: biuletyny, raporty, przeglądy piśmiennictwa itp.,
- wybór materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami użytkowników krajowych, tłumaczenie tych materiałów na język polski i ich upowszechnienie w witrynie internetowej KPC. Były to, m.in. E-Fakty 57 i 58, E-Fakty 64 i 65,
- opracowanie prezentacji upowszechniających prace Agencji adresowanych do uczestników Krajowej Sieci Partnerów. Prezentacje przedstawiono na organizowanych kolejnych spotkaniach sieci.
- wersje drukowane i elektroniczne publikacji Agencji upowszechniano na spotkaniach, za pośrednictwem Biblioteki CIOP-PIB oraz przy obsłudze informacyjnej użytkowników.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Młodzka-Stybel A., Najnowsze działania informacyjne EU-OSHA., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 5: 27-28., 2012
  2. Farin K., Wspólna Niemiecka Strategia BHP, czyli jak efektywnie poprawić system ochrony pracy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 11:8-9., 2013

 Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013