Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji - Projekty
Streszczenie

Stworzenie podstaw działalności informacyjnej polskiego "Focal Point" w ramach sieci nadzorowanej przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao).

Kierownik projektu: mgr Wioletta Klimaszewska

Streszczenie projektu:

W ramach zadania zrealizowano, m.in.:- utworzono krajową sieć informacyjną (KSI), liczacą 36 instytucji i organizacji (stan na koniec 2004 r.), zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w Polsce,- utworzono i rozwijano witrynę internetową www.bp.edu.pl poświęconą bezpieczeństwu pracy,- zorganizowano trzy edycje kampanii informacyjnej pn. Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy: "Praca a stres" (2002r.), "Substancje niebezpieczne -ostrożnie" (2003), "Budować bezpiecznie" (2004r.). Zorganizowano szereg spotkań poświęconych tematyce Europejskiego Tygodnia w danym roku: seminariów, warsztatów, szkoleń, konsulatcji oraz konferencje prasowe i Piknik Edukacyjny. Zorganizowano polską edycję konkursu "Nagroda za Dobrą Praktykę".- opiniowano materiały informacyjne z dziedziny bezpieczeństwa pracy oraz weryfikowano polskie wersje językowe tłumaczeń publikacji Agencji- uczestniczono w spotkaniach z przedstawicielami Agencji i innych krajowych punktów centralnych, reprezentujac stronę polską.

Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004