Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

WZORCOWANIE

 

Zespół Laboratoriów Wzorcujących CIOP–PIB posiada akredytację od 28 stycznia 2004 r. Zakres akredytacji laboratoriów wzorcujących Instytutu obejmuje wzorcowanie następujących przyrządów pomiarowych:

 

Pełny zakres akredytacji Zespołu Laboratoriów Wzorcujących CIOP-PIB nr AP 061 jest dostępny na stronie: http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AP 061

 

Zapraszamy do współpracy

 

Kontakt:

 

mgr Karolina Burza
Kierownik Zespołu Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
kabur@ciop.pl, laboratoria@ciop.pl, tel.: 22 623 32 90, tel./fax: 22 623 32 91

 

 

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
  • Szlagowska G., Derugo A.: Wzorcowanie pompek indywidualnych do pobierania próbek powietrza, LAB - Laboratoria - Aparatura - Badania, 2001, 1
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Prowadzenie krajowych i międzynarodowych międzylaboratoryjnych badań porównawczych środków ochrony indywidualnej, maszyn oraz parametrów środowiska pracy
Kierownik projektu - mgr inż. Kinga Makuła
Wykonawcy -
zobacz więcej
Utrzymanie i rozwój kompetencji technicznych i organizacyjnych laboratoriów badawczych i pomiarowych
Kierownik projektu - mgr inż. Kinga Makuła
Wykonawcy -
zobacz więcej
Utrzymanie i rozwój systemów zapewnienia jakości laboratoriów badawczych i pomiarowych
Kierownik projektu - dr inż. Dariusz Pleban
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj