Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych prowadzi:

 

 • badania i ocenę zagrożeń elektromagnetycznych,
 • wzorcowanie aparatury do pomiaru pól elektromagnetycznyc
 • badanie i ocenę jonizatorów i elektrostatycznych filtrów powietrza,
 • badania i analizy dotyczące kryteriów oceny oraz metod pomiarów ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne,
 • działalność edukacyjną (kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konsultacje dla służb BHP, pracodawców i pracobiorców, itp.).

 

 

Badania wykonywane są w ramach systemu zapewnienia jakości akredytowanego przez PCA. Zakres akredytacji obejmuje metody pomiarów pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku pracy i w środowisku ogólnym. 

 

 

Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

dr hab. inż. Jolanta Karpowicz

tel. 623 46 50, fax: 623 36 93

e-mail: jokar@ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Naszym Klientom oferujemy:

 • w zakresie wzorcowania mierników wydatku energetycznego:
  - wzorcowanie przepływomierzy mierników wydatku energetycznego (wzorcowanie w ramach posiadanej akredytacji PCA);
  - wyznaczanie błędów wskazań wentylacji oraz wydatku energetycznego brutto (poza akredytacją).
 • w zakresie wzorcowania aspiratorów – pompek dozymetrii indywidualnej:
  - wyznaczanie błędu strumienia objętości powietrza w dowolnym punkcie zakresu (1 ÷ 5) dm3/min (wzorcowanie w ramach posiadanej akredytacji PCA);
  - wyznaczanie stabilności strumienia objętości przepompowywanego powietrza w zależności od: narastającego podciśnienia powietrza na wlocie pompki, czasu pompowania powietrza przez pompkę, zmian temperatury otoczenia (poza akredytacją).
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj