Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Mechanicznych - O Pracowni

Zakres działania pracowni:

 
 • tworzenie podstaw naukowych do oceny i zwalczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi oraz oceny związanego z nimi ryzyka,
 • opracowywanie kryteriów, wymagań oraz metod badań i oceny maszyn, środków ochrony zbiorowej stanowisk pracy i procesów technologicznych przed urazami.
 • opracowanie metod eliminowania lub ograniczania zagrożeń czynnikami mechanicznymi i rozwiązań w tym zakresie,
 • badanie i ocena maszyn, stanowisk pracy głównie pod względem ochrony przed zagrożeniami czynnikami mechanicznymi oraz środków ochrony zbiorowej przed tymi czynnikami.

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Bociąg A., Dąbrowski M: Proponowane metody optymalizacji organizacji bezpiecznej pracy w procesach montażowych w przemyśle lotniczym, Przegląd Techniczny, 2020, 1, s. 14-15 oraz 18-19
 • Dąbrowski A.: Analysis and Laboratory Testing of Technical Injury Prevention Measures for Portable Combustion Chainsaws, Forests, 2020, 11(3), s. 276
 • Dąbrowski A.: Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 16-20
 • Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 18-21
 • Dąbrowski M., Górski J: Mobile Shields for Standard Woodworking Machinery as an Element of a Protection and Accident Prevention System – The Idea and Testing, Bioresources, 2019, 14(2), s. 3459-3470
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting conditions on kickback speed in milling wood materials, Wood Research , 2019, 64(2), s. 349-360
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, Vol. 25, 2, s. 278-286
 • Dąbrowski M., Górski J.: Mobile shields for standard woodworking machinery as an element of protection and accident prevention system – the idea and testing, BioResources, 2019, vol. 14, 2, s. 3459-3470
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting conditions on kickback speed in milling wood materials, Wood Research, 2019, Vol. 64, 2, s. 349-360
 • Filipek D. : Modelowanie obiektów oraz wirtualnego środowiska na potrzeby wizualizacji zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania maszyn do rozbioru mięsa: przecinarek tarczowej I taśmowej oraz skórowaczki, Przegląd Mechaniczny, 2019, 9, s. 23 – 24
 • Filipek D. : Wybrane elementy koncepcji opracowania wizualizacji zagrożeń mechanicznych oraz analizy sytuacji wypadkowych podczas użytkowania maszyn do rozbioru mięsa: przecinarek tarczowych i taśmowych oraz skórowaczek, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2019, 2, s. 58 – 60
 • Dąbrowski A: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania drabin podczas ich intensywnej eksploatacji – nowe wymagania normatywne., (W: Bezpieczny montaż rusztowań.), (Pod red.: Szafranko E., Pawłowicz J.A. ), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Budownictwa, 2018
 • Dąbrowski A.: Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 22-25
 • Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Nowe wymagania norm do oceny parametrów drabin przeznaczonych do użytkowania w różnych warunkach, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 1(556), s. 13-17
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Online
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 3, s. 406-421
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, Issue 3, s. 406-421
 • Dąbrowski A.: Wybrane aspekty organizacji pracy z wykorzystaniem maszyn ręcznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 8(551), s. 18-22
 • Dąbrowski A.: Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 22-25
 • Dąbrowski M.: Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 21-25
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 23-27
 • Dąbrowski A.: Kickback risk of portable chainsaws while cutting wood of different properties: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 4, s. 512-523
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 24-27
 • Dąbrowski M.: Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 19-21
 • Dąbrowski M., Drygała-Puto M. : Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 14-17
 • Myrcha K.: Ograniczanie zagrożeń urazowych przy wykonywaniu prac na wysokości, Mechanik, 2014, 7, s. 453-458, CD
 • Myrcha K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu detalicznym, Mechanik, 2014, 7, s. 445-452, CD
 • Winnicki A., Dąbrowski M.: Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa płynowych układów sterowania w maszynach produkcyjnych, Hydraulika, i Pneumatyka, 2014, 1, s. 5-9
 • Dąbrowski A. : Propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 9-13
 • Dąbrowski A. : Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 12-15
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting blade projection over the miling cutter body on kickback velocity during chipboard machining, Annals of Warszaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology , 2013, 82, s. 166-169
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic, Mechanik, 2013, 7, s. 297-306 CD
 • Myrcha K.: Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach , Mechanik, 2013, 7, s. 497-504 CD
 • Myrcha K.: Praktyczne metody ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie, Mechanik, 2013, 7, s. 487-496 CD
 • Saulewicz A., Filipek D.: Przystosowanie symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego do badań zachowań operatorów wózków w sytuacji zagrożenia kolizją, Mechanik, 2013, 7, s. 737-746 CD
 • Dąbrowski A.: Reducing kickback of portable combustion chain saws and related injury risks: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 399-417
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 15-17
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 20-22
 • Dąbrowski A., Zamojski A. : Wypadkowość w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 6-9
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Multimedialna wizualizacja zagrożeń mechanicznych związanych z użytkowaniem maszyn w przemyśle metalowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 14-17
 • Zużewicz K., Saulewicz A., Konarska M., Kaczorowski Z. : Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 4, s. 403-410
 • Gierasimiuk J. : Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 8-13
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe -- ochrona operatora przed kontaktem z ruchomym narzędziem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1
 • Dąbrowski A., Więsik J.: Jak ograniczyć zagrożenie odbiciem pilarki, Drwal, 2009, 12
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Zagrożenia wypadkowe w szkołach, (W: Materiały konferencyjne PES-7), Brak, 2009
 • Dąbrowski M. : Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 17-21
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski A. Kalwasiński D.: Ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami mechanicznymi w budownictwie., SEKA, Warszawa, 2008
 • Dąbrowski A.: Ochrona przed urazami podczas wykonywania robót ziemnych. Zapobieganie wypadkom podczas użytkowania maszyn do robót ziemnych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Dąbrowski A., Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo wykonywania robót budowlanych., CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Gierasimiuk J. : Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4 (427) , s. 12-15
 • Dąbrowski A: Ochrona przed urazami w budownictwie: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Dąbrowski A.: Wyposażenie i techniczne środki ochronne do prac na wysokości., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 11
 • Dąbrowski A., Pościk A.: Bezpieczeństwo użytkowania maszyn ręcznych: Zapobieganie wypadkom w przedsiębiorstwach budowlanych. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Kowalewski St., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2006
 • Stala A., Dąbrowski A.: Wdrażanie i realizacja systemu monitorowania bhp na placu budowy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 4
 • Benczek K., Gliński M., Dąbrowski M., Karski H.: Zasady ograniczania ryzyka zawodowego podczas obróbki drewna twardego ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A.: Upadki na powierzchni - jak ich unikać?, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4
 • Dąbrowski A, Mikulski W., Olszewski A.: Zagrożenia związane z pozyskiwaniem i transportem drewna. Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas pozyskiwania drewna. Materiały edukacyjne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A., Pościk A: Zagrożenia mechaniczne związane z użytkowaniem maszyn ręcznych., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski M.: Zapobieganie wypadkom przy pracach stolarskich, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 1, s. 18-21
 • Dąbrowski M., Dźwiarek M., Gacek W., Jankowska E., Krzyśków B., Mikulski W., Roman-Liu D., Pośniak M., Tokarski T.: Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas przetwórstwa drewna, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Dąbrowski A.: Prace na wysokości - najczęstsze przyczyny wypadków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1, s. 2-5
 • Dąbrowski A.: Rozwiązania konstrukcyjne przenośnych pilarek łańcuchowych zwiększające bezpieczeństwo ich obsługi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 12
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Badania i ocena zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w Unii Europejskiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2, s. 7-11
 • Gierasimiuk J.: Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa, 2004, 3, s. 7 - 12
 • Gierasimiuk J.: System oceny zgodności oraz kontroli wyrobów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 3 - 6
 • Gierasimiuk J.: Zasady oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami UE, (W: Ocena zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa według wymagań UE), (Pod red.: CIOP-PIB), Brak, Poznań, 2004
 • Gierasimiuk J.: Minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn według przepisów krajowych wprowadzających dyrektywy UE, (W: Dyrektywa EEC/89/655. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn i urządzeń - nowe zadania dla polskich spawalników i mechaników), SIMP, Warszawa, 2004
 • Tott K.: Możliwości przyspieszenia wdrażania dyrektyw NATO w obszarze ergonomii techniki wojskowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 1, s. 2 - 6
 • Dąbrowski M.: Profilaktyka wydarzeń wypadkowych przy obsłudze maszyn, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, Warszawa, 2003
 • Gierasimiuk J.: Podstawowe obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bhp wynikające z przepisów wprowadzających postanowienia dyrektyw UE, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Gierasimiuk J.: Charakterystyka dyrektyw UE dotyczących bezpieczeństwa użytkowania sprzętu roboczego, (W: "Dostosowanie polskiego dozoru technicznego do przepisów Unii Europejskiej"), Centrum Innowacji i Rzeczoznawstwa Oddziału Warszawskiego SIMP, Warszawa, 2003
 • Gierasimiuk J., Karski H.: Elektryczne wymagania dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych wynikające z dyrektywy nr 89/655/EEC oraz dodatkowo z dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego nr 73/23/EEC+93/68/EC, (W: "Problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych"), GIP, Wrocław, 2003
 • Kalwasiński D. : Strugarki - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2, s. 28-30
 • Kowalewski S., Dąbrowski M.: Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1, s. 8-9
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Wykorzystanie technologii wirtualnej rzeczywistości do analizy zagrożeń mechanicznych, VI Międzynarodowa Konferencja CAXMAN "Postęp Techniczny w Praktyce", Grecja, 2003
 • Saulewicz A.: Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Kryteria i sposób doboru (cz. 1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4, s. 23-25
 • Saulewicz A.: Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Kryteria i sposób doboru (cz. 2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9
 • Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo użytkowania pilarek tarczowych i łańcuchowych stosowanych przy pracach budowlanych, (W: Bezpieczeństwo przy pracach budowlanych w świetle nowych przepisów i praktyki), IV Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Poznań, 2002
 • Gierasimiuk J., Dąbrowski M.: Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 7/8, s. 30-32
 • Kowalewski S., Dąbrowski A., Dąbrowski M.: Zagrożenia Mechaniczne, (W: "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy" - moduł 4), CIOP, Warszawa, 2002
 • Kowalewski S., Dąbrowski A., Dąbrowski M., Pietrzak L., Wroński Sł.: Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne, (W: "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy" - moduł 7), CIOP, Warszawa, 2002
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna - porady dla użytkowników i przyszłych nabywców tych maszyn, Budujemy Dom, 2001, 12
 • Dąbrowski A.: Przyczyny wypadków powodowanych przez przenośne pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 2, s. 10-13
 • Dąbrowski A., J. Więsik, Miareczko B., Jaroszkiewicz J., M.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, Targi POLAGRA FARM, Poznań, 2001
 • Dąbrowski A., Koton J., Tadzik P.: Elektryczne i spalinowe przenośne pilarki łańcuchowe do drewna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski M.: Techniczne metody ograniczania zagrożenia odrzutem występującego podczas frezowania drewna, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 18-20
 • Dąbrowski M.: Frezarki dolnowrzecionowe do drewna. Bezpieczeństwo konstrukcji wyposażenia oraz użytkowania, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa mechaniczna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Kowalewski S.: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne odgradzające i dystansujące, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 4, s. 2-5
 • Kowalewski S.: Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne nieodgradzające. Funkcjonalne środki bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 5, s. 4-8
 • Kowalewski S.: Roczna książka inspekcyjna. Prasa hydrauliczna, CIOP, Warszawa, 2001
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Pośniak M., Kowalska J., Dąbrowski M., Jankowska E., Mikulski W.: Kształtowanie prawidłowych warunków pracy w zakładach meblarskich. Zalecenia., CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Saulewicz A.: Nowelizacja dyrektywy dotyczącej maszyn (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 25-27
 • Saulewicz A.: Normy zharmonizowane z dyrektywą maszynową (98/37/EC), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9, s. 24-26
 • Tokarski T., Myrcha K., Kamińska J., Konarska M., Kurkus-Rozowska B., Łuczak A., Serafin R.: Materiały dla służb BHP tworzonych w spółdzielniach socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska pracy, CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Dąbrowski A.: Bezpieczeństwo użytkowania przenośnych pilarek łańcuchowych do drewna, CIOP, Warszawa, 2000
 • Tomaszkiewicz S., Dąbrowski M.: Zagrożenia w rolnictwie. Pilarki tarczowe, CIOP, Warszawa, 2000
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

 • Określanie wymagań, kryteriów dotyczących oceny maszyn, urządzeń, stanowisk pracy i procesów technologicznych pod względem zagrożeń czynnikami mechanicznymi.
 • Opracowywanie wymagań, kryteriów oraz metod badań oceny maszyn przed zagrożeniami mechanicznymi, oraz stanowisk pracy i procesów technologicznych pod wględem bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie nowych rozwiazań technicznych i organizacyjnych eliminujących lub ograniczających zagrożenia mechaniczne.
 • Metodyka oceny ryzyka związanego z czynnikami mechanicznymi (szkolenie, informacja).
 • Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami mechanicznymi wg. STER.
 • Badania dla potrzeb certyfikacji:
  • obrabiarek do drewna,
  • pilarek z piłą łańcuchową do drewna,
  • drabin.
 • Badanie obudów i urządzeń elektrycznych (wytrzymałość mechaniczna i badanie na kod IP).
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
   telefon e-mail
   dr inż. Andrzej Dąbrowski 22 623-46-61 andab[at]ciop.pl
   dr inż. Mariusz Dąbrowski 22 623-46-39 madab[at]ciop.pl
   mgr inż. Dariusz Filipek 22 623-32-12 dafil[at]ciop.pl
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj