Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja pn. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy - czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”
25 kwietnia 2022 r., MTP, Poznań, Sala Zielona

 

Zaproszenie do udziału w konferencji

Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy

- czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”

25 kwietnia 2022 r.

Międzynarodowe Targi Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO

Ul. Głogowska 14, Hol Wschodni, Sala Zielona

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Państwowa Inspekcja Pracy zapraszają do udziału w konferencji pn. „Obciążenie fizyczne, stres, hałas, wirusy - czynniki zagrożeń zawodowych i przyczyny niezdolności do pracy”.

 

PROGRAM KONFERENCJI  

 

Wydarzenie to jest skierowane do wszystkich osób zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, zainteresowanych aktualnymi informacjami przygotowanymi przez ekspertów i instytucje kształtujące politykę bezpieczeństwa pracy na poziomie krajowym.

Wśród prelegentów są specjaliści CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu oraz przedstawiciele firm prezentujących najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymaga zarejestrowania.

 

Link do rejestracji: https://enewsroom.pl/?page=trans_link&id=MjQ=

 

Po zarejestrowanie udziału każdy uczestnik otrzyma zwrotnie pocztą elektroniczną voucher uprawniający do jednorazowego wstępu na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich SAWO 2022. Voucher będzie wymagał aktywacji na stronie internetowej MTP.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

Konferencja jest organizowana w ramach europejskiej kampanii informacyjnej pn. „Dźwigaj z głową”, dotyczącej zapobiegania problemom mięśniowo-szkieletowym związanym z pracą. Więcej informacji o kampanii: Europejska Kampania Informacyjna 2020 "Dźwigaj z głową" (ciop.pl), Healthy Workplaces LIGHTEN THE LOAD 2020-22 (healthy-workplaces.eu)

Wydarzenie wpisuje się także w kampanię realizowaną przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) i Państwową Inspekcję Pracy, poświęconą obciążeniu fizycznemu w pracy.