Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Konferencja modułowa: "Partnerstwo dla prewencji" i "Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów"

 

 

W drugim dniu XXI. Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2012 w Poznaniu, w dniu 25 kwietnia 2012 r. odbyła się konferencja modułowa pt.: "Partnerstwo dla prewencji" i "Bezpieczne magazynowanie i transport chemikaliów". Pierwszy moduł konferencji został zorganizowany w ramach Europejskiej kampanii informacyjnej 2012-2013 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE W PRACY DOTYCZY KAŻDEGO. JEST DOBRE DLA CIEBIE. DOBRE DLA FIRMY. W programie konferencji:

  • Europejska kampania informacyjna pn. Partnerstwo dla prewencji
  • Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy
  • Partycypacja pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy
  • Kształtowanie komunikacji pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzającą w świetle społecznej odpowiedzialności biznesu
  • Rola prewencji w przemyśle petrochemicznym
  • Zagrożenia poważną awarią przemysłową w magazynach niebezpiecznych towarów chemicznych
  • Wzorcowe praktyki magazynowe
  • ADR - europejskie przepisy o bezpieczeństwie w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych
  • Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej w magazynach chemikaliów użytkowych.