Wydarzenia inne

Wykaz
Opis

Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy CIOP-PIB z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP w zakresie certyfikacji kompetencji specjalistów i wykładowców BHP
CIOP-PIB, 31 marca 2023

Podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy CIOP-PIB z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP w zakresie certyfikacji kompetencji specjalistów i wykładowców BHP

 

 

 

 

 

30 marca br. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy podpisał ważne porozumienie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby BHP (OSPS BHP) o wzajemnej współpracy w ramach certyfikacji kompetencji specjalistów i wykładowców BHP.

TREŚĆ POROZUMIENIA

 

W ramach porozumienia powołano Radę ds. Certyfikacji Kompetencji w ww. obszarze składającą się z przedstawicieli CIOP-PIB i OSPS BHP, a także wprowadzono nowe kryteria i procedury certyfikacji kompetencji specjalisty oraz wykładowcy BHP. Kryteria te udostępniono na stronie internetowej CIOP-PIB pod adresem:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P1400137871334834387178&html_tresc_root_id=17198&html_tresc_id=11385&html_klucz=17198&html_klucz_spis=.

Nabór wniosków o certyfikację kompetencji wg nowej procedury rozpocznie się 4 maja br. Serdecznie zapraszamy specjalistów i wykładowców BHP, którzy chcieliby potwierdzić swoje kompetencje, wyróżnić się na rynku pracy, podnieść swoją wiarygodność i konkurencyjność do składania wniosków o certyfikację.

Zapraszamy do kontaktu: e-mail: mazar@ciop.pl, tel. (+48 22) 623 46 84.