Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Nowelizacja metody badania odporności odzieży dla spawaczy na działanie drobnych rozprysków metali zgodnie z wymaganiami normy europejskiej.

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

Celem zadania była budowa stanowiska oraz opracowanie metody i procedury badania odporności materiałów stosowanych na odzież dla spawaczy chroniącej przed działaniem drobnych rozprysków stopionych metali, z uwzględnieniem zaleceń nowej normy PN-EN ISO 12127-2:2008. Przeprowadzono walidację opracowanej metody i opracowano procedurę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy chroniącej przed działaniem drobnych rozprysków metali. W ramach walidacji metody sprawdzono: - poprawność wykonywania badań odporności materiałów stosowanych na odzież dla spawaczy metodą wyznaczania przenikania ciepła kontaktowego od metalu odprysku stopionego metalu i oceniono je na podstawie powtarzalnoscvi uzyskanych wyników badań wykonywanych przez dwóch operatorów w dwóch powtórzeniach, - powtarzalność prowadzenia czynności przenoszenia cylindra z modelem odprysku z komory pieca do urządzenia spustowego na podstawie powtarzalności wyników pomiarów temperatury modelu odprysku bezposrednio przed spustem. Opracowano także procedurę badania odporności materiałów odzieży dla spawaczy chroniącej przed działaniem drobnych rozprysków metali zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO ISO 12127-2:2008, która umożliwi wykonywanie badań właściwości materiałów odzieży ochronnej dla spawaczy zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG.Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2009 – 31.12.2010