Pracownia obciążeń Termicznych - Projekty
Streszczenie

Ocena właściwości fizjologicznych odzieży chirurgicznej w celu zapewnienia komfortu termicznego

Kierownik projektu: dr inż. Anna Bogdan

Streszczenie projektu:

Celem zadania była ocena termicznych właściwości odzieży medycznej, pod kątem zapewnienia komfortu cieplnego chirurgów, a także wyznaczenie, według kryteriów fizjologicznych i oceny subiektywnwj, komfortowych warunków pracy dla poszczególnych analizowanych zestawów odzieży ochronnej. W ramach realizacji zadania przeprowadzono ocenę izolacyjności cieplnej wybranych 5 zestawów odzieży medycznej (składających się z ubrania operacyjnego oraz fartucha chirurgicznego) na podstawie obiektywnych badań przeprowadzonych na manekinie termicznym oraz ocenę parametrów środowiska cieplnego panującego w pomieszczeniach bloku operacyjnego. Ponadto wykonano badania parametrów fizjologicznych, fizycznych i ocen subiektywnych z udziałem ochotników - 2 chirurgów w czasie prowadzenia rzeczywistych zabiegów chirurgicznych. Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono, iż nie można jednoznacznie wykazać, który z badanych zestawów odzieży jest najlepszy. Badania ujawniły nieprawidłowości w konstrukcji odzieży medycznej. Odnotowano dużą izolacyjność cieplną badanych zestawów oraz znaczną wilgotność (ok. 80%), szczególnie w przestrzeni między ciałem a odzieżą, które to parametry powodują odczuwanie dużego dyskomfortu termicznego.Jednostka: Pracownia obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010