Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

"Stres w pracy" -Szkolenie dla pracowników sektora bankowego nt. zapobiegania skutkom stresu zawodowego i kształtowania psychospołecznych warunków pracy
15 kwietnia 2015 r., Warszawa

 

 

Stres w pracy

 

Szkolenie dla pracowników sektora bankowego
nt.  zapobiegania skutkom stresu zawodowego i kształtowania psychospołecznych warunków pracy

15 kwietnia 2015 r., Warszawa
Centrum Bankowo – Finansowe „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, sala B

 

Zaproszenie na szkolenie
Program i formularz zgłoszenia

 

Program

 

 9.30 –  Rejestracja uczestników

10.00 – Wprowadzenie do spotkania

– dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. CIOP-PIB, Z-ca Dyrektora Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego

– Alfred Bujara, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ „Solidarność”

 

10.15 – 12.00 – Część I

 

  • Omówienie wyników badań nt. stresu prowadzonych w 2014 roku w sektorze bankowości – dyskusja.
  • Rodzaje i przyczyny stresu w pracy.
  • Obowiązek przeciwdziałania stresowi – dyrektywy UE, obowiązujące przepisy, porozumienia autonomiczne.
  • Konsekwencje zdrowotne stresu w pracy.
  • Konsekwencje stresu dla organizacji.

 

12.00 – 12.30 – przerwa na kawę

 

12.30 – 14.30 – Część II

  • Indywidualne i organizacyjne sposoby i style radzenia sobie ze stresem.
  • Rola pracodawców, działów HR, parterów społecznych w zarządzaniu stresem w pracy.
  • Czynniki stresogenne w ocenie ryzyka zawodowego w bankach.
  • Znaczenie komunikacji i wsparcia społecznego w radzeniu sobie ze stresem.

 

W prezentacjach mogą zostać wykorzystane zdjęcia, statystyki, opisy działań banków w zakresie profilaktyki zdrowotnej, udostępnione wyłącznie do celów szkolenia

 

Prowadzący:

Mateusz Warchał - psycholog, dr nauk humanistycznych, wykładowca akademicki. W latach 2005-2010 specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, gdzie koordynował w skali ogólnopolskiej programy prewencyjne dotyczące m.in. oceny ryzyka zawodowego oraz czynników stresogennych w pracy. Jest autorem pierwszego w Polsce poradnika dot. oceny stresogenności cech pracy pt. Ocena ryzyka zawodowego – czynniki psychospołeczne (Wydawnictwo Głównego Inspektoratu Pracy, Warszawa 2010). Ponadto jest autorem ponad 80 artykułów publikowanych w kraju i za granicą.