Międzynarodowa konferencja - Radom

 

Konferencja pt. „Podziel się bezpieczeństwem

7-8 maja 2015 r., Hotel AVIATOR, Radom

 

W dniach 7-8 maja 2015 r. w Hotelu AVIATOR w Radomiu odbyła się konferencja pt. „Podziel się bezpieczeństwem”, zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Radomiu oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy. Konferencja była jednym z przedsięwzięć tegorocznej ogólnopolskiej kampanii społecznej CIOP-PIB pn. „Podziel się bezpieczeństwem. Promuj dobre praktyki bhp” i uczestniczyło w niej ok. 100 pracowników służby bhp z całej Polski.

 

Konferencja została objęta patronatem Prezydenta Radomia oraz patronatem medialnym miesięczników: „Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka”, „ATEST”, „Praca i Zdrowie”, „Przyjaciel przy Pracy” i „Promotor BHP” oraz portalu „Kultura Bezpieczeństwa”.

 

Program merytoryczny konferencji składał się z trzech części. W części pierwszej, „NAUKA DLA BEZPIECZEŃSTWA”, przedstawiono wybrane wyniki programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”  („Czynniki organizacyjne w kształtowaniu bezpiecznych zachowań pracowników”, „Nowoczesne metody doboru sprzętu ochrony układu oddechowego z wykorzystaniem wskaźnika ochrony i metod obrazowania 3D”) oraz projektów realizowanych przez CIOP-PIB („Sprzęt ochrony układu oddechowego chroniący przed nanocząsteczkami”). Zaprezentowano ponadto przykłady rozwiązań technicznych i organizacyjnych CIOP-PIB, służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach. Omówiono także skuteczność nowoczesnych narzędzi w systemach zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PIP) oraz nowe technologie w procesie budowlanym a zagrożenia dla zdrowia pracowników (Instytutu Organizacji i Ochrony Pracy CON-LEX).

 

  

 

W drugiej części programu konferencji, przykłady produktów i rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa pracy przy pracach budowlanych zaprezentowali przedstawiciele: AKALA FARAONE Sp. z o.o. (nowoczesne środki ochrony zbiorowej do pracy na wysokości), ASSECURO (nowoczesne rozwiązania w stosowaniu zabezpieczeń przy pracy na wysokości) oraz  ITURRI Poland Sp. z o.o. (nowoczesne rozwiązania w stosowaniu środków ochrony indywidualnej).   

 

Będące przedmiotem tegorocznej kampanii dobre praktyki bhp z przedsiębiorstw zostały przedstawione w trzeciej części spotkania. Przedstawiono m.in.:

  • system koordynacji na placu budowy Elektrowni w Kozienicach,
  • system identyfikacji uprawnień oraz szkoleń dla pracowników firm zewnętrznych, wykonujących prace dla Grupy Ożarów S.A.,
  • nową formułę szkoleń okresowych dla pracowników budów przygotowana przez zespół Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
  • efekty i korzyści wynikające z tych szkoleń.

Jako jedną z metod rozwijanie współpracy między przedsiębiorstwami i wymiany dobrych praktyk bhp przedstawiono Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

 

Goście zagraniczni zaprezentowali: funkcjonowanie koordynatora bhp na budowie w Czechach, szkolenia pracowników w zakresie montażu i demontażu metalowych rusztowań stacjonarnych prowadzone we włoskiej firmie Faraone Industrie S.p.a. orazróżnice międzykulturowe a bezpieczeństwo pracy w ujęciu pracownika (spawacza) z Indii.

Uczestnicy konferencji zostali ponadto zapoznani z możliwościami praktycznego wykorzystania funduszu prewencyjnego ZUS

 

  

 

Konferencji towarzyszyła wystawa produktów i rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa pracy oraz wystawa plakatów bezpieczeństwa pracy (w formie roll-upów).

 

   

 

W drugim dniu konferencji przedstawiciele przedsiębiorstw wzięli udział w wizycie technicznej w Elektrowni w Kozienicach, na budowie nowego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym. Grupa ponad 100 specjalistów zwiedziła m.in. budynek kotłowni i maszynowni. Blok w Kozienicach zostanie przekazany do eksploatacji w 2017 r. Jego moc wyniesie 1075 MW, a sprawność netto, która osiągnie 45,59%, będzie jedną z najwyższych na świecie. Za budowę, montaż oraz wyposażenie nowego bloku są odpowiedzialni Polimex-Mostostal w konsorcjum z Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe (MHPSE), a zamawiającym jest polski producent energii elektrycznej ENEA Wytwarzanie S.A.

 

  

 

Przeczytaj streszczenia wybranych wystąpień: