Informacyjna KAMPANIA społeczna 2017 - BEZPIECZNIE OD POCZĄTKU

 

 
Warsztaty Polpharma
 
AKTUALNOŚCI Kampanii

 

Ogólnopolska kampania społeczna pn. „BEZPIECZNIE od początku”, poświęcona problemowi bezpieczeństwa pracowników młodych i niedoświadczonych
marzec – grudzień 2017 r.

 

 
Autor: Anita Jaźwiec