Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

"Dobór materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do ograniczania drgań oddziałujących na pracowników w celu profilaktyki choroby wibracyjnej". Strategiczny Program Rządowy SPR-1, 02.1998 - 12.2000

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Koton;

Streszczenie projektu:

Celem podjętego zadania jest opracowanie zasad doboru materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do prac w warunkach użytkowania różnych narzędzi ręcznych oraz opracowanie przewodnika dla producentów i użytkowników narzędzi zawierającego wypracowane zasady doboru, a także konkretne informacje, jaki środek lub środki ochrony należy zastosować do określonych, wybranych typów narzędzi czy urządzeń

Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.02.1998 – 31.12.2000