Pracownia Odzieży Ochronnej
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Odzieży Ochronnej - O Pracowni
Profil działalności pracowni:

  Prace naukowo-badawcze dotyczące:

  • opracowywania metod i stanowisk do badań odzieży ochronnej aktualnie zgodnych z wymaganiami norm europejskich.
  • ustalania wymagań dla parametrów właściwości ochronnych i użytkowych odzieży ochronnej zgodnych z Dyrektywą Europejską 89/656 EWG przeznaczonych do stosowania w warunkach zagrożenia zdrowia i życia pracowników
  • badania zjawisk zachodzących w trakcie użytkowania odzieży ochronnej
  • opracowania nowych materiałów i wzorów odzieży ochronnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na poprawę jej właściwości biofizycznych

  Konsultacje i doradztwo w zakresie:

  • doboru odzieży ochronnej do zagrożeń występujących w środowisku pracy
  • metod badań i wymagań w aspekcie certyfikacji odzieży ochronnej.

  Badania dla potrzeb certyfikacji odzieży ochronnej i roboczej.

 

Kierownik Pracowni
dr Grażyna Bartkowiak
tel. (+48 042) 648 02 32
fax: (+48 042) 678 19 15,
e-mail: grbar@ciop.lodz.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

W ramach akredytacji PCA Pracownia Odzieży Ochronnej wykonuje badania odzieży ochronnej i materiałów stosowanych do jej produkcji, szwów, połączeń, zamków oraz płaskich wyrobów włókienniczych.

 

Zakres akredytacji CIOP-PIB nr AB 038 uwzględniający badania wykonywane w Pracowni Odzieży Ochronnej znajduje się pod następującym linkiem

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
  • Pracownia Odzieży Ochronnej
      Kierownik telefon e-mail
      dr inż. Grażyna Bartkowiak (42) 648-02-32 grbar[at]ciop.lodz.pl
      telefon e-mail
      techn. Dariusz Błażejewski - dabla[at]ciop.lodz.pl
      mgr Alicja Czapska - alcza[at]ciop.lodz.pl
      dr inż. Anna Dąbrowska - andab[at]ciop.lodz.pl
      mgr inż. Agnieszka Greszta aggre[at]ciop.lodz.pl
      dr inż. Sylwia Krzemińska - sykrz[at]ciop.lodz.pl
      mgr inż. Krzysztof Łężak - krlez[at]ciop.lodz.pl
      Ewa Mieszek-Stupakiewicz - ewmie[at]ciop.lodz.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Aktywna odzież z materiałami z pamięcią kształtu (SMM) do ochrony pracowników przed czynnikami gorącymi
Kierownik projektu - dr inż. Grażyna Bartkowiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Ocena właściwości barierowych materiałów przeznaczonych na odzież i rękawice chroniące przed cytostatykami aplikowanymi w formie roztworów
Kierownik projektu - dr inż. Sylwia Krzemińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie metodyki badań i oceny ergonomicznej nowych konstrukcji odzieży ochronnej, uwzględniającej jej funkcje i przewidywane warunki użytkowania
Kierownik projektu - dr inż. Grażyna Bartkowiak
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Odzieży Ochronnej - Interesujące odnośniki

Strona w trakcie przygotowania