Wykaz Projektów
Streszczenie

Prowadzenie i rozbudowa Tezaurusa "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia" zgodnie z wymaganiami systemów informacyjnych z dziedziny ochrony pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Agnieszka Młodzka-Stybel

Streszczenie projektu:

W ramach zadania zrealizowano prace związane z utrzymaniem i rozbudową Tezaurusa "Bezpieczeństwo pracy i ergonomia". Zakres praz zrealizowanych w ramach zadania obejmował: - doskonalenie polskiej wersji językowej Tezaurusa, jej rozbudowę oraz wprowadzanie bieżących zmian aktualizacyjnych wynikających ze zmian słownictwa, - weryfikację opisów rzeczowych rekordów bibliograficznych w komputerowej bazie specjalistycznego piśmiennictwa z dziedziny bhp ALEPH-CIOP-PIB z wykorzystaniem zaktualizowanej wersji Tezaurusa, - kontynuację gromadzenia oraz udostępniania i popularyzacji źródeł terminologicznych z dziedziny bezpieczeństwa pracy wśród użytkowników informacji.Jednostka: Ośrodek Informacji Naukowej i Dokumentacji

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010