Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY

PIMOŚP - NUMER 4 (70) 2011
Nanoobiekty w środowisku pracy
Elżbieta Jankowska

W artykule przedstawiono niektóre zagadnienia związane z nanoobiektami (nazwa zwyczajowa: nanocząstki) i metodami badania ich parametrów. Podano definicje, przepisy prawnei normy oraz projekty badawcze ukierunkowane na uzyskanie wyników związanych z rzeczywistym narażeniem na nanoobiekty. Przedstawiono także przykładowe podejście do oceny potencjalnego narażenia na nanoobiekty występujące w środowisku pracy.3,7-Dimetylookta-2,6-dienal (cytral). Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Jadwiga A. Szymańska, Barbara FrydrychEter bis(2-metoksyetylowy). Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Małgorzata Kupczewska-Dobecka1-Metylo-2-pirolidon. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia
Daria Pakulska, Sławomir CzerczakSiarkowodór. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Jan StetkiewiczTetrachlorek węgla. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Marek JakubowskiTetrametylosukcynonitryl. Dokumentacja dopuszczalnych wielkości narażenia zawodowego
Renata Soćko, Sławomir CzerczakStreszczenia roczników
2021 - 2001
Wybierz rocznikWybierz numer