Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Ergonomia
ERGONOMIA

 

Moduł wentylacji indywidualnej

 

W ramach projektu opracowano moduł wentylacji indywidualnej składający się z (rys.1.): nawiewnika, połączonego z nim przewodu doprowadzającego powietrze z elementu grzewczo-chłodzącego, umieszczonej na przewodzie doprowadzającym powietrze przepustnicy oraz połączonego z przepustnicą regulatora prędkości i temperatury powietrza.

 

Rys.1. Schemat modułu PV (1 – nawiewnik, 2 – przewód doprowadzający powietrze, 3 – moduł grzewczo-chłodzący, 4-regulator prędkości i temperatury powietrza, 5-przepustnica.)

 

Opracowane urządzenie umożliwia uzyskanie oddychania użytkownika wyłącznie świeżym powietrzem a dodatkowo, poprzez sterowanie temperaturą i prędkością powietrza nawiewanego, możliwe jest  ogrzewanie lub chłodzenie ciała człowieka.

Jednocześnie urządzenie to jest pozytywnie odbierane przez użytkowników. W badaniach weryfikacyjnych dotyczących subiektywnych odczuć użytkowników, w których brało udział 20 ochotników -  mężczyzn w wielu 20-30 lat wykonujących podczas badania pracę biurową, określono, ze moduł PV umożliwia osiągnięcie komfortu cielonego całego ciała i poszczególnych jego części zarówno w opcji grzania jak i chłodzenia (rys. 2,4). Jednocześnie inne odczucia subiektywne dotyczące jakości powietrza (rys.3, 5) również zawierały się w granicach komfortu.

 Cenną zaletą opracowanego modułu wentylacji indywidualnej jest możliwość samodzielnego dostosowania kierunku nawiewanego powietrza, zarówno poprzez regulację żaluzji zastosowanych w nawiewniku, jak również ustawienia całego nawiewnika.

 

 

 

Rys.2. Odczucie cieplne całego ciała i lokalne na poszczególnych jego częściach podczas 3 godzinnej pracy w środowisku kształtowanym przez PV w opcji ogrzewania

 

 

 

Rys.3. Inne odczucia użytkowników podczas 3 godzinnej pracy w środowisku kształtowanym przez PV w opcji ogrzewania

 

 

Rys.4. Odczucie cieplne całego ciała i lokalne na poszczególnych jego częściach podczas 3 godzinnej pracy w środowisku kształtowanym przez PV w opcji chłodzenia

 

 

Rys.5. Inne odczucia użytkowników podczas 3 godzinnej pracy w środowisku kształtowanym przez PV w opcji chłodzenia

 

Podsumowując należy zauważyć, że opracowany moduł wentylacji indywidualnej umożliwia dopływ świeżego powietrza do użytkownika a jednocześnie użytkownik ma możliwość indywidualnej regulacji temperatury i prędkości nawiewanego powietrza w szerokim zakresie, a także możliwości zmiany kierunku nawiewanego powietrza i wysokości ustawienia nawiewnika.

 
01 Portal wiedzy o BHP - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy