Profilaktyka medyczna
 

Problem : Profilaktyka medyczna

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników?
Kierowanie kandydatów do pracy na wstępne badania lekarskie.

Poddawanie pracowników profilaktycznym, okresowym badaniom lekarskim w terminach ustalonych przez uprawnionego lekarza specjalistę medycyny pracy.

 

Problem : Absencja, choroby zawodowe

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy obserwuje się zwiększenie absencji chorobowej?
Udział lekarza w kontroli warunków pracy.

Info: 10, 23