Stanowisko ds. Normalizacji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Działalność normalizacyjna w zakresie metod badań i kryteriów oceny stosowanych w obszarze ochrony zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy (zagrożenia fizyczne, zagrożenia chemiczne, bezpieczeństwo maszyn, ergonomia, środki ochrony indywidualnej, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy)

Kierownik projektu: mgr Mirosława Świderska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było wsparcie prowadzonej przez Instytut działalności normalizacyjnej w zakresie metod badania oraz kryteriów oceny stosowanych w obszarze zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy. Realizowano prace normalizacyjne w ramach komitetów technicznych nr 157, 158 i 159, których przewodniczącymi są pracownicy Instytutu. Prowadzono także prace nad wdrażaniem norm europejskich do polskich norm (52 projekty norm), opracowano projekty własnych norm polskich (44 projekty) oraz przeprowadzono ankietę 50 projektów norm europejskich. Opracowano nowy program komputerowy przeznaczony do zarządzania zawartością bazy danych norm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (SINDBAD) z poziomu użytkownika pracującego na komputerze osobistym z zainstalowanym systemem WINDOWS. Wykonano także aktualizację całej, prowadzonej poprzez Instytut, bazy norm (w zakresie 8.000 dokumentów). Baza jest dostępna na stronie internetowej Instytutu w dziale BHP Online.

Jednostka: Stanowisko ds. Normalizacji

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007