Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium pt. "Zmierz się ze stresem i innymi zagrożeniami psychospołecznymi w pracy"
29 sierpnia 2014 r., Łódź

 

Seminarium  "Zmierz się ze stresem i innymi zagrożeniami psychospołecznymi w pracy"

dnia 29 sierpnia 2014 r.

Siedziby Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
Łódź, ul. Piotrkowska 86, front, II piętro

 

Organizatorzy:

 

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości

ambasador Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)

we współpracy z

Centralnym Instytutem Ochrony Pracy
– Państwowym Instytutem Badawczym

oraz

Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi
im. prof. dr Jerzego Nofera

 

P R O G R A M    S E M I N A R I U M       

pobierz Program  

 

karta zgłoszenia 

 

 

             1030

Rejestracja uczestników

1100 – 1110 

Otwarcie spotkania

Dr Ewa Sadowska – Kowalska, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości

1110 – 1140 

Zagrożenia psychospołeczne - czym są i jak sobie z nimi radzić

mgr Aleksandra Wójcik, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr Jerzego Nofera

1140 - 1210

Stresory w pracy i ich następstwa dla zachowań pracowników w organizacji - raport z badań

dr Łukasz Baka, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

1210 – 1230

Przerwa kawowa

1230 - 1300

Skala Ryzyka Psychospołecznego - prezentacja narzędzia oraz wybranych wyników badania pracowników z 15 branż polskiej gospodarki

mgr Aleksander Stańczak, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr Jerzego Nofera

1300 - 1315

Kampania “Stres w pracy? Nie, dziękuję”

Karolina Farin, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

1315- 1325

Prewencja antymobingowa jako jeden ze sposobów zapobiegania zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy

mgr Tomasz Juraszek, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu

           1325  Poczęstunek i rozmowy kuluarowe