Wykaz
Opis

Identyfikacja predyktorów ciężkości wypadków przy pracy, na podstawie wybranych ogólnokrajowych danych zastanych
mgr Szymon Ordysiński

 

PL

mgr Szymon Ordysiński

Tytuł rozprawy doktorskiej

"Identyfikacja predyktorów ciężkości wypadków przy pracy, na podstawie wybranych ogólnokrajowych danych zastanych" - streszczenie

 

Recenzja dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz

Recenzja dr hab. inż. Marek Młyńczak, prof. PWroc

 

ENG

Szymon Ordysiński, M.Sc.

 Doctoral thesis

"Identification of predictors of the severity of accidents at work, based on selected national existing data" - abstract

 

Rada Naukowa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego Uchwałą z dnia 17 grudnia 2018 r. nadała mgr Szymonowi ORDYSIŃSKIEMU stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska.