Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 9(624) WRZESIEŃ 2023
Wady i zalety pracy platformowej i freelancingu. Wskazówki dla osób pracujących w ramach nowych form pracy
Aleksandra Stachura-Krzyształowicz, Paulina Barańska

Rynek pracy nieustannie ewoluuje wraz z rozwojem gospodarek i technologii. Nowe możliwości zakupu usług i produktów przez klientów – związane chociażby z powstawaniem i funkcjonowaniem aplikacji mobilnych – sprawiają, że wykształcają się nowe strategie aktywności zawodowej. Ich przykładami mogą być praca platformowa oraz freelancing, które charakteryzują się wysoką elastycznością w świadczeniu usług, ale także niepewnością zatrudnienia i prekaryjnymi warunkami pracy. W artykule scharakteryzowano grupy zawodowe osób wykonujących pracę platformową i pracujących jako niezależni specjaliści (freelancerzy), zaprezentowano wyniki badań z zakresu prekaryjności oraz psychospołecznych warunków pracy i jakości życia tych osób, a także podano wskazówki dla tych, którzy pracują w ramach nowych form pracy.

 

DOI: 10.54215/BP.2023.09.18.Stachura-KrzyształowiczOchrona wzroku w miejscu pracy: wymagania i aspekty praktyczne dotyczące okularów przeciwsłonecznych w kontekście zastosowań zawodowych
dr inż. Joanna Szkudlarek, dr inż. Grzegorz Owczarek, dr Małgorzata Okrasa, inż. Michał Dzięgielewski

W artykule omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem okularów przeciwsłonecznych podczas wykonywania czynności zawodowych. Przeanalizowano podstawowe funkcje takich okularów oraz parametry charakteryzujące stosowane w nich filtry ochronne, zwłaszcza w zakresie interpretacji widmowej charakterystyki przepuszczania promieniowania optycznego. Przedstawiono wymagania techniczne stawiane takim okularom na podstawie aktualnej normy PN-EN ISO 16321-1:2022-10. Przytoczono argumenty za używaniem okularów przeciwsłonecznych, w których zastosowano filtry zapobiegające zjawisku olśnienia, które w skrajnych przypadkach bywa przyczyną sytuacji niebezpiecznych (kolizji drogowych, upadków z wysokości). Ponadto wyjaśniono różnice między okularami przeciwsłonecznymi do użytku zawodowego i codziennego oraz podano wskazówki dotyczące wyboru okularów przeciwsłonecznych spełniających wszystkie wymagania bezpieczeństwa, a jednocześnie zapewniających wygodę użytkowania. Celem artykułu jest pokazanie, jak odpowiednie okulary przeciwsłoneczne mogą się przyczynić do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy.

 

DOI: 10.54215/BP.2023.09.19.Szkudlarek105. posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy
dr Jolanta SkowrońStreszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer