Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2022
 • Ocena narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą w trakcie pracy
 • Ocena procesów zarządzania bhp – aspekty teoretyczne
2/2022
 • Uprzęże w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
 • Rodzaj zatrudnienia a dobrostan psychiczny i zaangażowanie pracowników
 • Diagnostyka postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego – przegląd metod badawczych
 3/2022
 • Biofilm jako zagrożenie w zakładach produkcji i przetwarzania żywności
 • Cyberprzemoc w miejscu pracy – na podstawie przeglądu najnowszej literatury
 • Wpływ nawiewu bocznego wspomagającego na skuteczność usuwania zanieczyszczeń powietrza ze stanowiska spawalniczego
 4/2022
 
 • Ergonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej
 • Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych

    

 5/2022
 
 • Wpływ warunków akustycznych na subiektywnie odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych
 • Warunki środowiska pracy w krajach UE w świetle badań Eurostatu
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy geodety. Studium przypadku na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
 
 

               

              

 
 

               

              

 
 

               

              

 
 

               

              

 
 

               

              

 
 

               

              

 
 

               

              

 

Streszczenia roczników
2022 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer