Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2014
 •  Sprzęt ochrony układu oddechowego
 • Zarządzanie wiedzą w zakresie BHP
 • Wypadek przy obsłudze pilarki
 • Prawne aspekty koordynacji działań w zakresie BHP

 

 

2/2014
 •  Środowisko zimne
 • Wypadki na budowie
 • Absencja chorobowa
 • Czynniki biologiczne w przedszkolach
 • Komputerowy system STER
 • Zarządzanie wiekiem w mikroprzedsiębiorstwach
 • Sieć Ekspertów ds. BHP
3/2014
 • BHP marynarzy
 • Bezpieczeństwo na drogach
 • Dane osobowe w procesie rekrutacji
 • Doskonalenie akustyczne sal lekcyjnych
 • Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

 

 

 

4/2014
 • Szkodliwe czynniki biologiczne
 • Choroby zawodowe w Polsce
 • Zagrożenia biologiczne w produkcji zwierzęcej
 • Dezynfekcja w środowisku pracy
 • Profilaktyka chorób odkleszczowych
 • Zanieczyszczenia mikrobiologiczne instalacji klimatyzacyjnych
 • Zakażenia wirusowe w służbie zdrowia
 • Zanieczyszczenia mikrobiologicze przy pracy z odpadami komunalnymi
5/2014
 • Profilaktyka dolegliwości mięśniowo-szkieletowych
 • Stres w pracy
 • Społeczne koszty wypadków przy pracy
 • Zasady ustalania i przestrzegania zakazu konkurencji
 • Materiały przeznaczone do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym
6/2014
 • Mobbing – istota, przyczyny, przeciwdziałanie
 • Profilaktyka chorób odzwierzęcych innych niż odkleszczowe
 • Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej
 • Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach
7/2014
 • Ocena ryzyka dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego
 • Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach
 • Procedury oceny zgodności środków ochrony indywidualnej
 • Przepisy prawa dotyczące pracy przy monitorach ekranowych
8/2014
 • Nowa metoda aktywnej redukcji hałasu
 • Urazy czaszkowo-mózgowe związane z pracą
 • Pył węglowy – demonizacja problemu czy realne zagrożenie energetyki?
 • Rola kompetencji zawodowych

 

 

 

9/2014
 • Dźwięk dzwonka w szkole – sygnał informacyjny i źródło hałasu
 • Wiek, staż pracy oraz stan zdrowia jako czynniki wpływające na percepcję zagrożeń
 • Umowa zlecenia a umowa o pracę
 • Europejskie inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
10/2014
 • Lepiej widzialni, widocznie lepsi
 • Work-life balance a wiek pracowników
 • Redukcja hałasu emitowanego przez wyrzutnie powietrza turbosprężarek
 • Akty piractwa morskiego oraz napadów zbrojnych

 

 

 

11/2014
 • Młode matki na rynku pracy
 • Zależności pomiędzy absencją chorobową pracowników produkcyjnych a psychospołecznym środowiskiem pracy
 • Równoczesne stosowanie przemysłowych hełmów ochronnych
 • Wybrane aspekty odpowiedzialności pracodawcy z tytułu mobbingu
12/2014
 • Pracoholizm – przycyzny, konsekwencje, przeciwdziałanie
 • Działalność Komitetu Horyzontalnego
 • Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego
 • Problemy z interpretacją terminów

 

 

 

 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer