Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu - Projekty
Streszczenie

Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych tłumieniu i izolacyjności

Kierownik projektu: mgr inż. Paweł Górski

Streszczenie projektu:

Termin realizacji: 01.09.2008 - 31.08.2010Jednostka: Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Okres realizacji: 01.09.2008 – 31.08.2010